Info om innsendelse av kronikk- og debattinnlegg i Katarsis

Debatt- og kronikkinnlegg skal være mellom 600 til 900 tegn.
I tillegg til innlegget ønsker vi at du oppgir fullt navn og telefonnummer, samt at du legger ved portrettbilde.
Sakene skal innsendes til debatt@katarsisuib.no, og vi vil gi deg raskt svar.
Vi ønsker å informere om at Katarsis ikke publiserer saker som samtidig tilbys til andre medier.
Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.